40. planinski pohod na Tisje

40. spomnski planinski pohod na Tisje, s startom med 7. in 10. uro pri Plečnikovem spomeniku NOB v Litiji. Pohod poteka po trasi Zagorica – Jelša - Liberga - Tisje. S Tisja pa je v Veliko Kostrevnico, kjer bo zaključek pohoda, možno sestopili po dveh poteh. Prva krajša vodi direktno do cilja, druga daljaša pa po trasi Ježni vrh – Razbure- Višnji Grm - Velika Kostrevnica. Iz Velike Kostrevnice bodo do železniške postaje v Litiji organiziran posebni prevoz na vsake pol ure. Udeleženci prejmejo za večkratno udeležbo priznanja. Posebna priznanja prejmejo udeleženci, ki so se udeležili vseh 40 pohodov.

Kdajnedelja, 13. december 2020
Društvo Planinsko društvo Litija
Prijavepdlitija@gmail.com
Informacije041 892 303 (Alma) 041 229 758 (Aleš)

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta