Planinski pohod cici skupine

Ogled cerkve sv. miklavž na Močilnem

Kdajnedelja, 10. april 2022
Kjesasas
OrganizatorPLANINSKO DRUŠTVO RADEČE

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta