TEKMA V OTROŠKEM ŠPORTNEM PLEZANJU

Kdajnedelja, 10. april 2022
KjePODČETRTEK
OrganizatorPLANINSKO DRUŠTVO ATOMSKE TOPLICE PODČETRTEK
Prijaveplezanjepodcetrtek@gmail.com

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta