Izlet Orožnova Koča

Planinsko društvo Laško bo v Tednu vseživljenjskega učenja 2022, 11. junija 2022, organiziralo medgeneracijski pohod na Črno prst. Pohod bo namenjen vsem sekcijam planinskega društva, od upokojencev do otrok, članov planinskega krožka, z namenom spoznavanja in medgeneracijskega povezovanja. Cilj ni izbran naključno, ampak gremo obiskat Orožnova koča na planini Za Liscem pod Črno prstjo, ki je imenovana po Laščanu, Franu Orožnu, ki je bil hkrati tudi prvi Slovenskega planinskega društva.

Kdajsobota, 11. junij 2022
KjeČrna prst
OrganizatorPlaninsko društvo Laško

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta