SLOVENIJA PLANINARI 2020 | razpis akcije sofinanciranja dogodkov

Planinska zveza Slovenije vabi društva in klube, člane PZS, k sodelovanju z izvedbo planinskih pohodov, planinskih orientacijskih tekmovanj, turnokolesarskih tur in športnoplezalnih aktivnosti, katerih namen je širjenje zavesti o pozitivnem pomenu rednega gibanja v naravi, varovanju narave in promocija različnih oblik planinstva ter so namenjene posameznikom različnih starostnih skupin.

Planinska zveza Slovenije bo sofinancirala aktivnosti v višini, ki bo odvisna od odobrenih sredstev. V letošnjem letu je razpis objavljen kasneje, zaradi zamaknjenih rezultatov javnih razpisov. Kljub temu pa se društva lahko prijavijo tudi z aktivnostmi, ki so jih že izvedli v letošnjem letu. Prav tako se bo upoštevalo, da bodo društva letos nekatere dogodke organizirala z manj udeleženci in to ne bo razlog za izključitev in programa in financiranja.
Vsako društvo v eni prijavi odda prijavo za 3 aktivnosti iz svojega programa, zaželeno je, da so razporejene čez celo programsko obdobje. Sofinancirane bodo aktivnosti, ki bodo izvedene do oktobra 2020.

Izbor aktivnosti za akcijo Slovenija planinari bo izmed prijavljenih opravljen na podlagi predvidenega števila udeležencev, geografsko razpršenosti, vključevanje udeležencev, ki sicer niso redno aktivni v društvu, vsebinske pestrosti in siceršnje redne rekreativne aktivnosti v okviru društva. Izbor bo vključeval vse predvidene vrste aktivnosti (planinstvo, športno plezanje, turnokolesarske izlete, planinsko orientacijo) in starostne skupine.

Aktivnosti bomo povezovali tudi z ostalimi aktivnostmi. Prednost pri izbiri in višini financiranja bodo imele prijave, ki bodo predvidele aktivnosti tudi v navedenih obdobjih:

  • Dan slovenskega športa (novi državni praznik), ki bo 23. septembra 2020. Letos bomo Dan slovenskega športa praznovali prvič in sicer sredi tedna v sredo. Društva spodbujamo v obeležitvi praznika. Npr. z. povezovanjem s šolami na športnem dnevu, ki bo potekal ta dan, z organizacijo krajšega rekreativnega popoldanskega pohoda v okolici, organizacijo dopoldanskega pohoda za upokojence ipd. Dan slovenskega športa je namenjen spodbujanju zavedanja o pomenu rekreacije.
  • Evropski teden športa, ki bo potekal od 23. do 30. septembra 2020
  • Teden vseživljenjskega učenja 2020, ki bo potekal od 4. septembra do 9. oktobra 2020

 

pzs_slovenija_planinari Izbrana društva bodo zavezana k naslednjim aktivnostim:
  • promocija dogodka z navedbo, da je dogodek vključen v akcijo Slovenija planinari (grafična podoba projekta je na voljo na slovenijaplaninari.pzs.si)
  • na aktivnostih, ki se zaključijo z prireditvijo, na vidnem mestu obesiti zastavo PZS
  • za eno aktivnost izmed treh prijavljenih (po lastni izbiri, zaželeno najbolj množično ali najbolj zanimivo ...) takoj po izvedbi poslati kratko poročilo s 5-10 fotografijami za javno objavo. Fotografije naj prikazujejo udeležence pri rekreativnih aktivnostih.
  • oddati končno poročilo preko spletnega obrazca o vseh izvedeni aktivnosti in izdati račun za vodenje strokovnih delavcev v športu na prijavljenih rekreativnih aktivnostih v višini iz prejetega obvestila (Rok za oddajo najkasneje do ponedeljka, 2. novembra 2020).


Višina sofinanciranja bo poleg zgornjih kriterijev upoštevala tudi število prijav in razpoložljiva sredstva. Glede na časovni zamik v letošnjem letu ne bo posebnih priložnostih majic za udeležence. Vse vključene aktivnosti se bodo tudi dodatno promovirale prek promocijskih kanalov PZS.
Slovenija planinari se sofinancira iz Fundacija za šport in Letnega programa za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prvi rok za prijave je 27. julij 2020. Prijave potekajo izključno preko spletnega obrazca, objavljen je tudi na spletni strani www.slovenijaplaninari.pzs.si. Po preteku roka bodo aktivnosti sofinancirane v primeru ostanka sredstev.

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta