Pohod Vipava-Podkraj-Javornik

Kdajčetrtek, 31. oktober 2019
KjePirnatova koča na Javorniku
Društvo Planinsko društvo Javornik - Črni vrh nad Idrijo
Prijavemarko.rupnik2@siol.net, pdjavornikcrnivrhnadidrijo@pzs.si, 041 288 035
PrimernostVse starostne skupine

Zemljevid

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta