Lahko s članskim zavarovanjem PZS smučam na italijanskih smučiščih?

Italijanska zakonodaja, še bolj pa nadzor na smučiščih in v gorah, postaja vedno strožja. Za smuko na smučiščih naše zahodne sosede je obvezno zavarovanje odgovornosti do tretje osebe, za gibanje v razmerah, ko obstaja nevarnost snežnih plazov, pa zakonodajalec predpisuje obvezno uporabo plazovnega trojčka. V spodnjem prispevku objavljamo nekaj pomembnih informacij, povezanih s članskim zavarovanjem in opremljenostjo.

Lahko s članskim zavarovanjem PZS smučam na italijanskih smučiščih? Foto: Matej Ogorevc

Člansko zavarovanje nudi GENERALI zavarovalnica d.d.. Z njo je sklenjena pogodba za nezgodno zavarovanje članov, zavarovanje stroškov reševanja v gorah v tujini s 24-urno asistenco in zdravstveno asistenco za tujino ter zavarovanje zasebne odgovornosti članov PZS.

Zavarovanje in asistenčno kritje začne teči ob 00:01 naslednji dan po uspešno zaključenem plačilu oz. registraciji. Za obstoječe člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja, velja neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Asistenčno kritje za stroške reševanja in zdravstvene stroške v tujini pa velja le do 31. decembra in se podaljša s plačilom članarine za naslednje leto.

KAJ KRIJE ČLANSKO ZAVAROVANJE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE?

Člansko zavarovanje PZS zajema stroške za bolnišnično zdravljenje in vrnitev poškodovanega v domovino v okviru zdravstvene asistence, ki pa velja samo v primeru reševanja ponesrečenca v gorah. Morebitni drugi zdravstveni zapleti, ki vas doletijo v tujini in niso povezani s planinsko dejavnostjo in z reševanjem v gorah, niso vključeni v člansko zavarovanje!

Člansko zavarovanje VELJA za:
 • Pohodništvo in gorništvo do 6.500 m nadmorske višine. Tudi plezanje do IV. stopnje po UIAA lestvici, v snežnih razmerah do naklona 45°, ledne smeri do III. stopnje in kombinirane težavnosti do M4).
 • Treking do 6.500 m nadmorske višine.
 • Alpinizem, ledno, športno in balvansko plezanje do 6.000 m nadmorske višine v naravi ali ustrezno urejenih umetnih stenah.
 • Turno kolesarjenje: pod turno kolesarjenje se uvršča kolesarjenje po asfaltnih, makadamskih, gozdnih, poljskih in drugih poteh ter stezah ob uporabi za ta namen primerne kolesarske opreme in obleke. Nesreče na urejenih cestah za motorna vozila in na kolesarskih stezah v urbanih okoljih so vključene le v primerih, ko se nesreča zgodi v okviru turnokolesarske ture. Kritje je podano do vključno 6. stopnje težavnostne lestvice.
 • Turno smučanje in deskanje, kadar so turne smuči oz. deska pripomoček za hojo/spust pri izvajanju planinske dejavnosti, do X. stopnje po novi švicarski lestvici.
 • Krpljanje, kadar so krplje pripomoček za hojo po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti.

Zavarovalno kritje NE VELJA za:

 • Alpsko smučanje, smučanje izven urejenih prog, tekmovalno turno smučanje, heli smučanje. Kot smučanje izven urejenih prog se šteje, ko član alpsko smuča ob smučarski progi, brez ustrezne turnosmučarske opreme in brez namena izvajanja turne smuke ali druge planinske dejavnosti s kupljeno smučarsko vozovnico. Enako velja za deskanje.
 • Alpinizem in športno plezanje brez varovanja (solo plezanje) nad IV. stopnjo po UIAA lestvici.
 • Urbano plezanje (po urbanih objektih, plezanje po drevesih, itd.).
 • Alpinistične odprave, za aktivnosti nad 6.000 m.
 • Gorsko kolesarjenje kot je spust, downhill, freeride in drug adrenalinske dejavnosti s kolesi.

Podrobnejši in razširjen opis zavarovanj
je objavljen na clanarina.pzs.si/predstavitev-zavarovanj.

UGODNEJŠE DODATNO TURISTIČNO ZAVAROVANJE TUDI ZA ITALIJANSKA SMUČIŠČA

Pred letom je v Italiji začela veljati zakonodaja, po kateri mora biti vsak smučar/deskar ali druga oseba, ki uporablja smučišče sklenjeno obvezno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi jo povzročili tretjim osebam. Gre torej za primere nenadne in presenetljive nesreče (škodnega dogodka), v kateri pride do poškodb oseb ali predmetov. Cilj zakonodajalca je, zagotoviti odškodnino vsem tistim, ki utrpijo telesno ali gmotno škodo v nesreči na smučiščih.

POMEMBNO: Kljub temu, da se pojavljajo različne interpretacije, tudi uradnih inštitucij, prevladuje širše razumevanje, da je takšno zavarovanje potrebno za vse uporabnike smučišč, ne glede na obliko gibanja na in ob smučiščih (torej ne samo alpske smučarje, ampak tudi turne smučarje in tiste, ki se na območju smučišč vzpenjajo peš).

Poudarjamo, da je zavarovanje odgovornosti posebej zahtevano samo na območju smučišč. V gorah, izven območja smučišč oz. kjer se ne gibljemo po njih ali ob njih, ta obveznost ni zahtevana.

Planinska zveza Slovenije, skupaj s partnerjem Generali zavarovalnica d.d., članom omogoča sklenitev ugodnega dodatnega turističnega zavarovanja za tujino z asistenco in s tem razširitev članskega zavarovanja na vse aktivnosti, ki zagotavlja vsakodnevno 24-urno pomoč Asistenčnega centra v slovenščini, organizacijo zdravstvene pomoči, kritje stroškov nujnega zdravljenja, medicinske oskrbe, zdravil in medicinskih pripomočkov, prevoza zavarovanca in njegovih najbližjih, spremstvo zavarovančevih otrok, povratek v domovino ter iskanje in reševanje v gorah in na morju. Velja za zasebna in poslovna potovanja.

Člani lahko izbiramo med dvema produktoma in dvema zavarovalnima vsotama:
 • Zavarovanje TUJINA - kritje stroškov za zdravniško oskrbo in vrnitev v domovino:
  • Zavarovalna vsota do 30.000,00 EUR
  • Zavarovalna vsota do 60.000,00 EUR
 • Zavarovanje TUJINA + ODGOVORNOST - zavarovanje TUJINA, dopolnjeno z dodatnim kritjem odgovornosti, ki je obvezno v Republiki Italiji:
  • Zavarovalna vsota do 30.000,00 EUR
  • Zavarovalna vsota do 60.000,00 EUR

Vse različice je možno vplačati kot zavarovanje za posamezno osebo, kot tudi za družino. Zavarovanje se sklepa za eno leto. Pri družinskem zavarovanju se lahko zavarujejo samo osebe, ki so člani PZS in njihovi družinski člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in so med seboj v družinskem razmerju: zakonec ali partner in njihovi otroci, pastorki ali posvojenci do 26. leta starosti.

Dodatno turistično zavarovanje za tujino z asistenco je možno izključno za državljane Republike Slovenije, ki so člani Planinske zveze Slovenije. Sklenete ga lahko na portalu clanarina.pzs.si, po sklenitvi, pa prejmete zavarovalno polico in potrdilo, ki ga po potrebi lahko predložite uradnim organom.

OBVEZNOST NOŠENJA PLAZOVNEGA TROJČKA V ITALIJI

Italijanska zakonodaja vsem nalaga obvezno nošenje plazovnega trojčka (plazovna žolna, plazovna lopata, plazovna sonda), na vseh območjih s snežnimi razmerami in ko obstaja nevarnost snežnih plazov (ta ni opredeljena po stopnji plazovne ogroženosti). Obveza velja za ne glede na aktivnost - hoja (po vseh vrstah poti), turno smučanje, krpljanje, ...

Navedena vsebina temelji na italijanski zakonodaji, konkretno na Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40. Regije so določbe zakona prenesla v svojo zakonodajo. Področje bomo spremljali in po potrebi objavili novosti. Po pregledu različnih virov in preverjanju pri različnih inštitucijah, tudi v Italiji, se namreč razumevanje področja v posameznih mejnih primerih namreč malo razlikuje. V delu, kjer se urejano področje delno prekriva s članskim zavarovanjem PZS pripravljamo ustrezna potrdila.


Koristne povezave:

Pripravil Matej Ogorevc

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta