Zaradi številnih ukrepov prilagodite svoje gorske aktivnosti

Vlada RS je poostrila ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa, zato Planinska zveza Slovenije vse obiskovalce gora poziva, naj se glede na trenutne razmere aktivnostim v gorah odpovejo, razen lažjih sprehodov v bližini doma, v družbi domačih. Izbirajte manj obljudene in lažje poti, da ne bo prihajalo do pretirano zgoščenosti planincev na določenih območjih. Ob tem je dobro vedeti, da je v tem času večina planinskih koč zaprtih.

Foto: Matej Planko

V PZS pozivamo vse ljubitelje gora, da se ne izpostavljajte po nepotrebnem v gorah, da ne bo to botrovalo nesrečam in še dodatni obremenjenosti tako reševalnega kot medicinskega osebja. Tudi Gorska reševalna zveza Slovenije odsvetuje dejavnosti na prostem, pri katerih je večja možnost poškodb, še posebej naj se ljudje izogibajo visokogorja, saj so razmere v gorah zelo zahtevne in nevarne. V sedanji epidemiološki situaciji so omejitve tudi pri gorskem reševanju. 

Planinske koče so večinoma zaprte, a tiste, ki bi lahko še bile odprte, imajo omejen način obratovanja - dovoljen je osebni prevzem hrane in pijače (med 6. in 21. uro). Dovoljena je torej prodaja zapakirane hrane in pijače »čez okno« ali na drugem ločenem prevzemnem mestu, brez povratne embalaže ipd. Obvezna je uporaba mask, zagotavljanje medsebojne razdalje in spoštovanje drugih ukrepov. Hrana in pijača prevzeta na prevzemnih mestih se ne sme zaužiti na območju prevzemnega mesta.

Uporaba miz in klopi okoli koče in sanitarij v koči ni dovoljena.


Prenočevanje v kočah ni dovoljeno

Gibanje je omejeno na občine
. Izjeme dovoljujejo npr. izvajanje vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču. Člani PD lahko opravljajo nujna vzdrževalna dela na koči, ki je v drugi občini. Pri sebi pa je potrebno imeti dokazilo in izjavo.

Vlada je tudi začasno omejila množična zbiranja in gibanje ljudi med 21. in 6. uro.

Dovoljeno je individualno izvajanje športno-rekreacijskih dejavnosti ob in ob ohranjanju varne razdalje do drugih. Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov, ni treba nositi zaščitne maske.

Obvezna je maska oz. zaščita ust in nosa na vseh zaprtih in odprtih javnih krajih na prostem in v avtomobilih, če se skupaj vozijo osebe, ki niso v skupnem gospodinjstvu.

otrok_v_hribih_BGO
Še naprej je dovoljeno izvajanje treningov za določene skupine športnikov, kar smo povzeli na naslednji novici

Neregistriranim športnikom brez posebnih nazivov ostane le individualna športna rekreativna dejavnost oziroma trening v skupini, v kateri so vsi udeleženci člani istega gospodinjstva ali ožji družinski člani.

Le skupaj lahko pripomoremo k zajezitvi širjenja okužbe s koronavirusom, zato je še posebej pomembno, da vsi skupaj in vsak posameznik delujemo odgovorno in preventivno za skupno dobro.

O spremembi delovnega časa koč, novih ukrepih bomo javnost obveščali prek spletnih strani www.pzs.si.

Planinska zveza Slovenije

 

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta