SKUPNI IZLET S ČLANI PD ISKRA LJUBLJANA

Društvi KPD Hej, gremo naprej Maribor in PD Iskra Ljubljana sta pobrateni društvi in vsako leto organizirata dve skupni akciji, eno spomladi v okolici Ljubljane in eno v jeseni v okolici Maribora. Ta druženja so zelo dobro obiskana, z veliko smeha in raznoraznimi zanimivimi aktivnostmi, ki jih pripravi društvo, ki organizira skupno druženje.

Kdajnedelja, 15. maj 2022
KjeOKOLICA LJUBLJANE
OrganizatorKPD HEJ, GREMO NAPREJ MARIBOR
Prijaveigoropresnik@gmail.com

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta