Kolesarski izlet v osrčje Karavank, evropski teden športa

Zagotovljen bo strokovni kader, ki bo omogočil varno udeležbo na izletu za širok spekter udeležencev.

Kdajčetrtek, 29. september 2022
KjeKaravanke, pod Stolom
OrganizatorPlaninsko društvo Radovljica
Prijavegasper.budkovic@gmail.com

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta