pohod in prireditev

Kdajnedelja, 1. maj 2022
KjeKrašnji Vrh
OrganizatorPD Metlika
Prijavetel. št. vodnika (Jože Kozjan) 031-541-505

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta