Športnorekreacijska prireditev ob državnem in občinskem prazniku - Osvojimo Blažev bivak

Kdajpetek, 25. junij 2021
OrganizatorPlaninsko društvo PRebold
Prijavepdprebold@pzs.si
Informacije

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta