KRESOVANJE V BORSEKI

Kdajčetrtek, 24. junij 2021
OrganizatorPLANINSKO DRUŠTVO REČICA OB SAVINJI
PrijaveNA TEL. ŠTEVILKA VODNIKA, KI RAZPIŠE POHOD
Informacije

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta