PO POTEH XIV. DIVIZIJE

Kdajsobota, 28. maj 2022
KjeSLEME - SMREKOVEC
OrganizatorPLANINSKO DRUŠTVO ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
PrijaveSILVO ČREPINŠEK 031 501 244

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta