inkluzijski pohod - skupaj v hribe

Kdajnedelja, 15. maj 2022
KjeSLO MUZEJ - slap Peričnik - Aljažev dom v Vratihtih
Organizatorodbor inPlaninec

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta