NOČ BRANJA - POŠ TRJE- združeno s pohodom

Kdajčetrtek, 10. november 2022
KjePOŠ Trje- Galerija Doreta Klemenčiča Maja- Kmečki turizem - noč branja na planinskem domu prespijo.
OrganizatorPD Galicija

Nosilec projekta

Projekt sofinancirata


Partnerji projekta